sábado, 29 de agosto de 2009

RESOLT FAVORABLEMENT EL CONFLICTE LABORAL DE LA NOSTRA COMPANYA MARÍA CONTRA MERCADONA


S'ha resolt favorablement el conflicte laboral que la nostra companya María Concepción mantenia contra MERCADONA per acomiadament nul per vulneració del dret fonamental a la dignitat de la persona, al principi d'igualtat i no discriminació.

22-08-09
CNT-AIT Palma, Secretaria d’Acció Sindical


S'ha resolt favorablement el conflicte laboral que la nostra companya María Concepción mantenia contra MERCADONA per acomiadament nul per vulneració del dret fonamental a la dignitat de la persona, al principi d'igualtat i no discriminació.

Sobre l'acomiadament es demanava la nul•litat radical doncs la forma de realitzar-se va ser totalment antijuridica i arbitrària. Malgrat portar María treballant una dècada en l'empresa, MERCADONA no dubtà en acomiadar a la treballadora després d'agafar aquesta una baixa mèdica derivada de l’assetjament moral que que li exercia l'empresa sobre ella (moobing) el passat mes de gener de 2009. Ja es té resolució faborable del conflicte havent acceptat la companya 26.169 € com indemnització.

No hay comentarios: